Natječaji

Raspisan natječaj za najbolje ekologijom inspirirane literarne radove i slogane

Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., 01. ožujka 2014. godine, raspisalo je nagradni natječaj za najbolje ekologijom inspirirane literarne radove i slogane učenika osnovnih i srednjih škola s područja otoka Krka za tekuću školsku godinu.

Potpore TZ Kvarnera manifestacijama i projektima u 2014. godini

Turistička zajednica Kvarnera, 27. veljače 2014. godine, objavila je Javni poziv za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpora iz programa Potpore manifestacijama i projektima u 2014. godini.

Javni poziv Primorsko-goranske županije za prijavu razvojnih programa i projekata

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za prijavu razvojnih programa/projekata koji će se sufinancirati iz programa ravnomjernog razvitka, kao dijela ovogodišnjeg županijskog Proračuna. Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 15. studenog, ove godine.

Dodatne informacije vezane uz oglas javnog natječaja za prodaju objekta Neptun

Vezano uz oglas javnog natječaja koji je Grad Krk objavio za prodaju objekta Neptun, sagrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk), objavljuju se slijedeće dodatne informacije.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za katastar nekretnina Krk

U Državnoj geodetskoj upravi u tijeku je izrada Plana prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu, s namjerom da se čim prije krene s njegovom konkretnom primjenom.

Natječaj za prodaju objekta Neptun

Grad Krk temeljem Čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Čl. 7. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krk objavljuje Natječaj za prodaju objekta Neptun.

Otvoren rok podnošenja prijedloga za dodjelu županijskih nagrada

Temeljem Odluke o javnim priznanjima, županijski Odbor za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga vezanih uz dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije.

Dva nova natječaja Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija, 02. prosinca 2013. godine, raspisala je dva nova natječaja od kojih je prvi vezan uz područje zdravstva, a drugi uz područje socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih.

Natječaji za najbolju pjesmu i fotografiju

Nastavivši prošlogodišnju praksu, Multimedijalna udruga Krčka beseda nedavno je, u potrazi za novim pjesničkim i fotografskim snagama, raspisala dva zanimljiva natječaja.

Obavijest o prijemu u službu

Temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u predmetu izbora - prijma stručnog suradnika za investicije i razvoj, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, pisanog testiranja i intervjua održanih 05. studenoga 2013. te dostavljenog Izvješća i rang-liste kandidata Povjerenstva za provedbu natječaja od 08. studenoga 2013., pročelnik JUO Grada Krka, donio je sljedeće Rješenje o prijemu u službu.