Dva aktualna natječaja Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija nedavno je objavila dva javna poziva namijenjena financiranju programa i projekata udruga nacionalnih manjina, odnosno neprofitnih organizacija od općeg značaja za Županiju. Njihovi integralni tekstovi zajedno s prijavnim obrascem, osim u prilogu ove obavijesti, dostupni su i na Internet stranicama Županije.

 
 
1. Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga nacionalnih manjina:
 
Prilog 1: Tekst natječaja
Prilog 2: Prijavni obrazac
 
2. Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju:
 
Prilog 1: Tekst natječaja
Prilog 2: Prijavni obrazac