Natječaj za voditelja Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci

Temeljem Statuta Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci i Odluke Upravnog odbora LAG-a, raspisan je Javni natječaj za prijem u radni odnos u Lokalnu akcijsku grupu Kvarnerski otoci.

 
Voditelj Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.
 
 
Uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u jeziku i pismu;
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Internet, e-mail);
 • položen vozački ispit B kategorije.
 
Poželjna dodatna znanja/osposobljenost:
 
 • osposobljenost za pisanje EU projekata;
 • poznavanje računovodstva.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji budu izabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja biti će pozvani na testiranje i intervju. O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
 
Kod provedbe testiranja i intervjua posebni naglasak će biti na poznavanju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, načela LEADER pristupa, sustava funkcioniranja LAG-ova u Republici Hrvatskoj te znanju engleskog jezika.
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
 
 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome fakulteta);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - dokaz o radnom stažu;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole);
 • ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti.
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava na području kojih djeluje LAG Kvarnerski otoci. Prijave na natječaj podnose se do 19. ožujka 2015. godine na adresu:
 
Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci
Vršanska 14, 51500 Krk
(Natječaj za prijam u radni odnos - ne otvaraj)
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.
 
U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti Zdenku Kirinčiću e-mailom na zdenko.kirincic@ponikve.hr ili telefonom na 099 384 82 00.