Dodjela bespovratnih sredstava temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 23. veljače 2015. godine, objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem  programa Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet ovog Javnog poziva dodjela je bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, i to kroz: 
 
  1. povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti (Mjera A),
  2. razvoj posebnih oblika turizma (Mjera B),
  3. internacionalizaciju i međunarodnu prepoznatljivost (Mjera C).
 
Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG-ovi  koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe, odnosno privatni iznajmljivači. Od dana objave na Internet stranicama Ministarstva turizma, Javni poziv otvoren je sve do 30. ožujka 2015. godine.
Dodatne informacije o samom programu mogu se dobiti isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjerama na: ktg_mjera_a1@mint.hr, ktg_mjera_a2@mint.hr, ktg_mjera_a3@mint.hr, ktg_mjera_a4@mint.hr, ktg_mjera_b@mint.hr ili ktg_mjera_c@mint.hr.
 
 
    Prilozi:    
         
1.   Javni poziv   preuzmi
2.   Program   preuzmi
3.   Upute za ispunjavanje obrasca prijave   preuzmi
4.   Obrazac prijave KTG/15   preuzmi
5.   Obrazac proračuna   preuzmi
6.   Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti   preuzmi
7.   Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore   preuzmi
8.   Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma   preuzmi