Četvrti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje četvrti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Svi autori/proizvođači odabranih suvenira dobiti će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

 
2.
Suveniri odabrani na prethodnim natječajima ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.
 
3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.
 
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
 
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade načinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala.
 
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
 
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
 
8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, estetika, poštivanje ekoloških načela, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.
 
9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne i turističke resurse grada Krka, uzimajući u obzir bogatstvo njegove arhitektonske i kiparske baštine, odnosno jedinstvenost i ljepotu prirodnih ambijenata [pejzaža] te svih njihovih segmenata [flore i/ili faune].  
 
10. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.
Svi odabrani suveniri biti će predstavljeni u prepoznatljivo dizajniranom, dvojezičnom katalogu koji će uz fotografiju pružati osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatke o autoru/proizvođaču te popis prodajnih mjesta gdje je isti moguće pribaviti. Katalog se novim suvenirima dopunjava svake dvije godine, a može ga se besplatno preuzeti u Turističko-informativnom centru Krk, Stossmayerova 9. 
 
11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima.
 
12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
 
13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
 
14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je do 16. travnja 2015. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu: 
 
Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 4. natječaj za prijavu rješenja suvenira.
 
15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: +385 [0]51 221 414.
 
16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.
 
17. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od mjesec dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.
 
18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 
 
19. Natječaj je otvoren od 04. ožujka, zaključno do 16. travnja 2015. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.