Raspisan javni poziv za predlaganje najboljih prošlogodišnjih sportaša i sportskih udruga

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrbnik, općinska načelnica objavljuje Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor najboljih prošlogodišnjih sportaša i sportskih udruga (kolektiva) otoka Krka.

 
I. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2014. godinu.
 
II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
 
III. Sportaš i sportska udruga (kolektiv) godine otoka Krka za 2014. godinu, biraju se u sljedećim kategorijama:
 
 1. sportašica godine do 14. godine starosti,
 2. sportašica godine do 18. godine starosti,
 3. sportaš godine do 14. godine starosti,
 4. sportaš godine do 18. godine starosti,
 5. sportašica godine - seniorke,
 6. sportaš godine - seniori,
 7. sportski klub - kadeti i juniori do 18. godine starosti,
 8. sportski klub - seniori,
 9. jubilarna nagrada.
 
IV. Pisani prijedlog iz točke I. ovoga javnog poziva obvezno sadrži:
 
a) za sportaše pojedince (točke od III.1. do III.6.):
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • potvrdu o članstvu u sportskom klubu ili presliku članske iskaznice,
 • važeće rješenje o kategorizaciji (ukoliko postoji),
 • potvrdu o ostvarenim rezultatima postignutim u 2014. godini.
 
b) za sportske udruge (točke III.7. i III.8.):
 • potvrdu o registraciji - presliku,
 • potvrdu o uplaćenoj članarini sportskim savezima,
 • potvrdu o broju aktivnih članova,
 • potvrdu (izjavu) o učestalosti održavanja treninga,
 • potvrdu (izjavu) o sudjelovanju na natjecanjima,
 • potvrdu (izjavu) o stručnom vodstvu (trenerima),
 • potvrdu (izjavu) o kategorijama u kojima se natječe,
 • potvrdu o kategoriziranim sportašima (ukoliko postoje),
 • potvrdu o rezultatima postignutim u 2014. godini.
 
c) jubilarna nagrada (točka III.9.) dodjeljuje se pojedincima i udrugama:  
 • za iznimne višegodišnje dosege u razvoju sporta, koji u tekućoj (2015.) godini obilježavaju neki jubilej, s time da prijedlog mora sadržavati jasno i nedvojbeno obrazloženje.
 
V. Nagrade za najbolje po kategorijama iz točke III. iznose: 
 
 1. za pojedince 2.000,00 kn,
 2. za sportske udruge (kolektive) 3.000,00 kn.
 
VI. Zaprimljene prijedloge razmatrat će Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka.
 
VII. Prijedlozi se dostavljaju do 02. ožujka 2015. godine, na adresu Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, uz naznaku: Za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka.