Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjen turističkom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Predmet ovog natječaja je dodjela sredstava Fonda kojima se može financirati postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.
Na natječaj mogu aplicirati: trgovačka društva, zadruge, trgovci - pojedinci, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, (OPG-ovi) te fizičke osobe (građani) koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih akata, a za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju, ovisno u kojoj vrsti djelatnosti, odnosno usluge se radi.
 
Prilog 1: Tekst natječaja
Prilog 2: Prijavni obrazac