Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za ak. god. 2015./2016.

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija održanog 13. travnja 2015. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2015./2016.

 
 
I. Za akademsku godinu 2015./2016. Grad Krk raspisuje natječaj za stipendije za poslijediplomske studije. Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kuna, a ista će se isplaćivat u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.
 
II. Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka,
 • da su upisali poslijediplomski studij.                
 
Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
III. Kriteriji za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije su:
 
1. Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:
 
 • prosjek ocjena 4,0 na prethodno završenom studiju.
 
2. Za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
 
 • redovni upis u višu godinu studija, 1 bod,
 • položeno minimalno 50% upisanih predmeta, 1 bod,
 • završen znanstveni/specijalistički magisterij, 1 bod.
 
3. Prosjek ocjena:
 
 • iz prethodne godine ili 1. semestra doktorskog studija (ukoliko studij ima ocjene samo u prvom semestru),
 • iz posljednje godine završnog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.
 
Ukoliko više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat s većim prosjekom ocjena.  
 
IV. Uz Molbu za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije kandidati su obvezni priložiti:
 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju,
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija: 
prijepis ocjena s prosjekom ocjena prethodno završenog studija,
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
potvrdu fakulteta o upisu u višu godinu studija - aktivan status, 
potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2015./2016., 
potvrdu o upisanim i položenim predmetima ili presliku indexa,
prijepis ocjena s prosjekom ocjena doktorskog studija ili iz posljednje godine završenog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija,
 • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
V. Molbu sa svim potrebnim dokumentima studenti poslijediplomskih studija podnose do 30. travnja 2015. godine, neposredno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk (II. kat) ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu. Za sve informacije obratiti se Odsjeku za društvene djelatnosti telefon na: 051 401 120.
 
VI. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan propisanog roka neće se razmatrati.