Natječaji

Otvoren rok podnošenja prijedloga za dodjelu županijskih nagrada

Temeljem Odluke o javnim priznanjima, županijski Odbor za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga vezanih uz dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije.

Dva nova natječaja Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija, 02. prosinca 2013. godine, raspisala je dva nova natječaja od kojih je prvi vezan uz područje zdravstva, a drugi uz područje socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih.

Natječaji za najbolju pjesmu i fotografiju

Nastavivši prošlogodišnju praksu, Multimedijalna udruga Krčka beseda nedavno je, u potrazi za novim pjesničkim i fotografskim snagama, raspisala dva zanimljiva natječaja.

Obavijest o prijemu u službu

Temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u predmetu izbora - prijma stručnog suradnika za investicije i razvoj, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, pisanog testiranja i intervjua održanih 05. studenoga 2013. te dostavljenog Izvješća i rang-liste kandidata Povjerenstva za provedbu natječaja od 08. studenoga 2013., pročelnik JUO Grada Krka, donio je sljedeće Rješenje o prijemu u službu.

Treći natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje treći natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka te prezentirani u prostoru Turističko-informativnog centra u gradu Krku, Stossmayerova 9. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobiti će Potvrdu o originalnosti suvenira grada Krka.

Poziv za testiranje kandidatima natječaja

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj, u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji je 18. rujna 2013. godine objavljen u Narodnim novinama (br. 117), da će se testiranje održati 05. studenoga 2013. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 10,00 sati.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima, studentima i poslijediplomantima

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 30. rujna 2013., Grad Krk objavljuje: I. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014.; II. Natječaj za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2013./2014.

Nadalje aktivni poduzetnički programi za realizaciju subvencioniranih kamata

Obzirom da kreditni potencijali nisu u cijelosti realizirani nadalje su aktivni sljedeći kreditni programi: Poduzetnik u turizmu, Poduzetnik u Primorsko-goranskoj županiji te Kreditiranje adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta namijenjeno privatnim iznajmljivačima.

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - jedan/na izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka, Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2014. godinu.