Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice LAG-a Kvarnerski otoci

Slijedom odluke s 5. sjednice Upravnog odbora, LAG Kvarnerski otoci objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice LAG-a Kvarnerski otoci.

 
1. Uvod
 
LAG Kvarnerski otoci djeluje na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka, Cresa i Lošinja. Lokalna akcijska grupa (LAG) je tijelo namijenjeno podršci ruralnih područja s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom čiji članovi dolaze iz tri različita sektora: javni, privatni i civilni, a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života u ruralnom području.
 
2. Opis zadatka
 
S ciljem unapređenja svojeg daljnjeg djelovanja LAG Kvarnerski otoci ima potrebu za:
 
a) izradom novog logotipa LAG-a koji bi se sastojao od teksta s jednostavnim (2-D) grafičkim elementom
 
Ponuda se treba odnositi na:
 
  • izradu tri idejna rješenja (koncepta) logotipa, 
  • dvije revizije i korekture odabranog rješenja, 
  • izradu crno-bijele varijante i varijante u boji, 
  • isporuku gotovog rješenja u vektorskom i rasterskom formatu,
  • izradu posjetnica,
  • izradu memoranduma,
  • izradu jednostavnog priručnika grafičkih standarda (definiranje logotipa, tipografije i boja).
 
b) izradom i održavanjem službene web stranice LAG-a
 
Ponuda se treba odnositi na:
 
  • izbor i eventualnu doradu predloška koji se temelji na postojećim CMS sustavima,
  • pripremu 10 stranica / podstranica,
  • održavanje web stranica (cijena/sat).
 
Ponuditelj, ovisno o svojim kompetencijama, može podnijeti ponudu za samo jednu ili za obje tražene usluge u ovom javnom pozivu. Ponuditelj u ponudi jasno mora naznačit na koji dio javnog poziva se odnosi njegova ponuda. Ponuditelj također u ponudi mora navesti rok izrade logotipa, odnosno web stranice. 
 
 
3. Način i rok podnošenja ponude
 
Javni poziv za podnošenje ponuda objavljen je na web stranicama jedinica lokalnih samouprava na području kojih djeluje LAG Kvarnerski otoci. Zainteresirani ponuditelji mogu dostaviti svoju ponudu najkasnije do 20. listopada 2014. godine. Ponuda se dostavlja isljučivo elektronski na e-mailove: bjeloglavisup.lag@gmail.com i zdenko.kirincic@ponikve.hr.
 
4. Kontakt podaci
 
U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti Zdenku Kirinčiću e-mailom na zdenko.kirincic@ponikve.hr ili telefonom na 099 384 82 00.