Poziv za pisano testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove i Odsjeku za komunalno gospodarstvo, koji su objavljeni na stranicama Zavoda za zapošljavanje od 16. prosinca 2014. godine, da će se testiranje kandidata održati 05. siječnja 2015. godine s početkom u 10.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku, Trg bana J. Jelačića 2.

 
Mole se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da u Maloj vijećnici Grada Krka gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 15 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.    
 
I. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg komunalnog referenta pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, i to:
 
 • MIROSLAV RUIĆ
 • MARINA DIVIĆ
 • VALENTINA BELJAN
 • VLATKA KALINIĆ
 • MARIJA BUTERIN
 • SAŠA MEDAKOVIĆ
 • JELENA ZORIĆ
 • LJILJANA KOLČEG
 • IVNA ĆULUM
 • MATEJ ŠIMIČEVIĆ
 • LORENA VALENTA
 
II. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti  za prijam u službu stručnog suradnika za protokol i informiranje pozivaju  se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, i to:
 
 • MARINA DIVIĆ
 • SABINA PEER
 • JELENA ZORIĆ
 • SAŠA MEDAKOVIĆ
 • TAMARA KOVAČEVIĆ
 • IVNA ĆULUM
 • DARIO BOROVIĆ
 
III. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
 
IV. Kandidati koji su podnijeli prijavu za oba radna mjesta ispunjavat će testove iz posebnog dijela za oba radna mjesta, prema pravnim izvorima navedenim u Uputama i obavijestima kandidatima.