Poziv za pisano testiranje kandidatima natječaja

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 108, od 10. rujna 2014. godine, da će se testiranje kandidata održati 23. listopada 2014. godine s početkom u 10.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku, Trg bana J. Jelačića 2.

Mole se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da u Maloj vijećnici Grada Krka gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 15 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.    
 
I. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni postupak pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, i to:
 
  1. Martina Lukarić
  2. Monika Krešić
  3. Josip Petrak
  4. Tamara Kovačević
  5. Alex Sošić 
  6. Sanja Todorović
 
II. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za prometnog redara poziva se kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja, i to:
 
  1. Vedran Hajdin
 
III. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.