Natječaji

Natječaj za dodjelu školarina Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 9. Statuta Udruge Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu školarina učenicima osnovnoškolcima koje odgaja samohrana majka udovica za šk. god. 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata i Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija održanog 27. travnja 2020., Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021. Krajnji rok za dostavu prijava je 20. svibanj 2020. godine.

Aktualnosti vezane uz Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na prošlotjednom Kolegiju gradonačelnika, istaknuto je kako će Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, kao što je njegovom Izmjenom utvrđeno, biti zaključen 17. travnja ove godine, međutim javno otvaranje ponuda organizirat će se tek kada se za to steknu uvjeti, odnosno kada se dokine zabrana javnih okupljanja, o čemu će posebna obavijest biti objavljena na portalu Grada Krka.

Dopuna Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 18/10, 10/12 , 29/15) objavljuje Dopunu Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2020. godini

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Natječaj Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku.

Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 03. veljače 2020. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: referent - komunalni redar 2

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta - komunalnog redara 2 u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Pododsjek za redarstvo (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.