Obavijest o izboru kandidata: Viši stručni suradnik za materijalno i financijsko knjigovodstvo

Na radno mjesto  vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za financijsko i materijalno knjigovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za proračun i financije, na temelju  Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme (12 mjeseci), objavljenog u Narodnim novinama broj 38/22,  dana 25. ožujka 2022. godine, izabrana je kandidatkinja BARBARA MARUŠIĆ, magistra ekonomije.

Prilozi: