Obavijest o izboru kandidata: Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak

Na radno mjesto  vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak  u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, na temelju Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme (12 mjeseci), objavljenog u Narodnim novinama broj 38/22,  dana 25. ožujka 2022. godine, izabrana je kandidatkinja NINA GRAČAN SKORUP, magistra prava.

Prilozi: