Poziv na javni uvid i raspravu za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže za G.J. Krk

Javni uvid u Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže za G.J. Krk započinje 14. prosinca 2020. i traje sve do 14. siječnja 2021. godine, i to na internetskim stranicama Grada Krka ili u uredima Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Ispostavi Delnice, Trg 138. brigade Hrvatske vojske 4, 51300 Delnice, odnosno ponedjeljcima u uredu Čavle, Trg hrvatskih branitelja 1, 51219 Čavle, od 08.00 do 13.00 sati (kontakti: 099 311 77 23, Maja Bukovac ili 091 236  3281, Denis Stojsavljević).

Ako epidemiološke mjere dopuste okupljanje većeg broja ljudi, javna rasprava trebala bi se održati u petak, 15. siječnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, a što će se pravovremeno iskomunicirati.

Programi obuhvaćaju područje katastarskih općina Kornić, Krk, Krk-grad, Linardići, Poljica, Skrbčići i Vrh. Stoga, pozivaju se svi zainteresirani šumoposjednici, zatim predstavnici Grada Krka, mjesnih odbora i vatrogasne zajednice, kao i sve ostale zainteresirane stranke da se odazovu javnom uvidu i raspravi.

 

Pojašnjenje!

 

Radi osiguranja provedbe sveeuropskih kriterija iz članka 9. stavka 2. Zakona o šumama (NN 68/2018.) te uvažavanja općeg interesa u gospodarenju šumama, šumoposjednici su dužni gospodariti šumama u skladu sa šumskogospodarskim planovima te se zato za svaku gospodarsku jedinicu izrađuje odgovarajući šumskogospodarski plan. U slučaju privatnih šumoposjednika, govorimo o Programima gospodarenja šumama šumoposjednika ili Programima gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Gospodarska jedinica privatnih šumoposjednika na Krku, koja je objekt ovog javnog uvida - G.J. Krk - dio je područja ekološke mreže te se njima propisuju zahvati na šumama i šumskim zemljištima, analiza stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljevi upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana za gospodarske jedinice za razdoblje od deset godina, kao i planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina te za idućih 20 godina, a obnavlja se svakih deset godina.

U tablici nazvanoj O14 s nazivom katastarske općine, nalazi se popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene programima, a one su objedinjenje u sastojinski odvojene cjeline koje se nazivaju odjeli ili odsjeci (1a, 15b, ...). U tablici naziva O3 nalaze se propisi koji se odnose na sve čestice objedinjenje odjelom ili odsjekom. Zbog bolje prostorne orijentiranosti, priložena je i pregledna karta područja predmetnih programa.

S ciljem što bolje informiranosti šumoposjednika, za sve nejasnoće, pojašnjenja i prijedloge možete se obratiti, kako savjetnici Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Maji Bukovac, telefonom na 099 311 77 23 ili e-mailom na maja.bukovac@mps.hr, tako i predstavniku izvođača radova tj. tvrtke Pro Silva d.o.o. Denisu Stojsavljeviću, telefonom na 091 236 3281 ili e-mailom na dstojsavljevic@oikon.hr.