09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u ponedjeljak, 06. kolovoza 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. lipnja 2018. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje

 

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu s prilozima:

 

a) Knjigom izdanih računa do 30. lipnja 2018. godine,

b) Izvodom iz knjige javnog duga do 30. lipnja 2018. godine i

c) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

 

Podnositelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

03. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

04. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

05. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

06. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

07. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

 

08. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 25 - kamp Glavotok (T3).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

09. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Zona 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

11. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2017. godinu.

Podnositelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

12. Pitanja i odgovori.