Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka [SDMGK]

Širokopojasne mreže mogu značajno pridonijeti gospodarskom i socijalnom razvoju regije. U konkurentnom okruženju telekomunikacijskog sektora ulaganja u optičke mreže, koje predstavljaju tehnologiju budućnosti, bit će realizirana samo ako se pokaže da se tim poslovnim projektom mogu ostvariti pozitivni rezultati. Međutim, davatelji tradicionalnih telekomunikacijskih usluga i ostali privatni investitori u svoje kalkulacije o isplativosti projekta neće uključiti vanjske učinke na gospodarski razvoj regije. Lokalne zajednice mogu u svojim kalkulacijama uzeti u obzir duža razdoblja povrata investicije i pozitivne vanjske učinke. U tom smislu se nova komunikacijska infrastruktura može tretirati kao i ostali komunalni objekti.   
Grad Krk angažirao je SBR Juconomy Consulting AG da provede studiju isplativosti projekta realizacije gradske optičke mreže. Rezultati studije pokazuju da je pozitivan ishod projekta ovisan o tome da nekoliko ulaznih faktora budu što je moguće pozitivniji. 
Za Grad Krk postoji nekoliko mogućih poslovnih modela, od vertikalne integracije do koncentriranja na aspekte infrastrukture, međutim preporuča se opcija gradske mreže otvorenog tipa, što podrazumijeva sudjelovanje lokalne zajednice (Grada) samo na razini fizičke infrastrukture, čime se Gradu Krku omogućuje usredotočiti sna komunalne aspekte komunikacijske mreže. 
Backhaul veza prema Internetu (npr. CIX u Zagrebu) prepoznata je kao jedno od glavnih uskih grla, a za  pokretanje projekta po danom modelu poslovanja, trošak  backhaula je bilo potrebno uključiliti u analizu isplativosti. Na taj način Grad Krk je u mogućnosti samostalno ponuditi osnovnu uslugu pristupa Internetu i povezati davatelje usluga lokalno ili u Zagrebu. Dugoročno gledano, poslovni model bi se trebao ograničiti na osiguravanje pasivne infrastrukture (gradska mreža otvorenog tipa). 
 
 
Realizacija:
 
 
Stalna suradnja sa regulatorom (HAKOM) i zagrebačkom inicijativom Digitalni Grad
 
 
Angažiran kvalitetan poslovni partner (Aztek) i voditelj projekta (Miljenko Dimitrijević)
 
  Formiran Savjet gradonačelnika za nove tehnologije  
  Izrada Glavnog projekta u tijeku  
2013.
Izrađen Idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola
 
2009.
Gradsko vijeće donijelo Odluku o izradi Studije izvedivosti
 

 
 
Dokumentacija:
 

Status projekta Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka [09. 11. 2017.] preuzmi
Status projekta Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka [10. 11. 2016.] preuzmi
Postojeće stanje širokopojasnog pristupa u naselju Krk preuzmi
Krčki projekt optičke mreže preuzmi
Izgradnja infrastrukture širokopojasnog pristupa sukladno Okvirnom nacionalnom programu preuzmi
Širokopojasni pristup Internetu preuzmi
Krčka svijetlovodna pristupna mreža preuzmi
Analiza isplativosti uvođenja optičke mreže preuzmi
Rezultati cost/benefit analize optičke mreže preuzmi
Članak: Svjetlovodne pristupne mreže preuzmi

 
  
Javna rasprava o projektu izgradnje Svjetlovodne distribucijske mreže:
 

Izvještaj o javnoj raspravi projekta preuzmi
Poziv na Javnu raspravu s prilozima [03. 12. 2018. - 07. 01. 2019.] preuzmi
Izvještaj o javnoj raspravi projekta preuzmi
Poziv za Javnu raspravu s prilozima preuzmi
Odgovori Grada Krka na očitovanje Regionalne energetske agencije Kvarner preuzmi
Odgovori Grada Krka na očitovanje Hrvatskog telekoma d.d. preuzmi