Dokumenti doneseni 2023.

Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Bilješke uz konsolidirani Financijski izvještaj (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Knjiga izdanih računa za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2022. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Potvrda (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Potvrda (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Potvrda (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2022., stanje na dan 31. prosinac 2022. (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2023. (Objavljeno: 19. siječnja 2023.)   preuzmi [.pdf]