07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u utorak, 28. lipnja 2022. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. travnja 2022. godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu s prilozima:

a) Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine,

b) Knjiga izdanih računa 2021. godine,

c) Izvod iz knjige javnog duga za 2021. godinu,

d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2021. godine,

e) Izvješća proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2021. godinu (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Cetra za kulturu Grada Krka, Gradske knjinice Krki Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava turističke i spomeničke pristojbe, i to:

a) prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu,

b) prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka na k.č. 3440/1 k.o. Krk - grad.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka na k.č. 2811 k.o. Krk - grad (ruševna kuća i dvor u staroj jezgri grada Krka).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Vrh (z.č. 1193/2, 1199/4, 1199/3, 1199/2, 1192/1) radi izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda, od 24. lipnja 2022.:

 

16. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027.godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

17. Pitanja i odgovori.