04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u srijedu, 08. prosinca 2021. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 16.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. rujna 2021. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 23.

 

03. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlozi II. izmjena Programa raspodjele/korištenja sredstava za 2021. godinu, i to:

06. 1. Prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2021. godinu,

06. 2. Prijedlog II. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2021. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

08. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

09. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele/korištenja sredstava za 2022. godinu, i to:

11. 1. Prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu,

11. 2. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu,

11. 3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini.

11. 4. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlozi izmjena i dopuna Odluka u vezi realizacije projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, i to:

12. 1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta,

12. 2. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Izvješće o realizaciji Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa zaključenog između Grada Krka, GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku i Shop park Krk d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

17. Izvještaj Zapovjednika o protupožarnoj sezoni u 2021. godini.

Podnositelj Izvješća: Goran Grubišić, zapovjednik PVZ otoka Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

18. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna Dnevnog reda:
 

19. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

20. Prijedlog Odluke o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

II. dopuna Dnevnog reda:

 

21. Godišnji izvještaj za 2020. godinu dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. (Obrazac IRDJU).

Podnositelj Izvješća: Ivan Jurešić, Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.