17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Brusić, održat će se u petak, 13. prosinca 2019. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 16.30 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. rujna 2019. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

03. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

04. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

05. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

06. Prijedlozi II. Izmjena Programa/Plana raspodijele/korištenja sredstava turističke pristojbe, ekološke pristojbe i spomeničke rente za 2019. godinu:

 

a) Prijedlog II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu,

b) Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu,

c) Prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

08. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

09. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2019. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

11. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. godinu i projekcije za razdoblje od 2021. - 2022. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

13. Prijedlog Programa/Plana raspodijele/korištenja sredstava turističke pristojbe, ekološke pristojbe i spomeničke rente za 2020. godinu:

 

c) Prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu,

b) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu,

a) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

14. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

15. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

17. Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

19. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

20. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

22. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

23. Prijedlog Odluke o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

24. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

25. Prijedlog Analize i godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite:

 

a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. i 2019. godinu,

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

c) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

26. Prijedlozi Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

 

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

29. Pitanja i odgovori.