15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. travnja 2019. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

03. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

07. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

08. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

09. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2018. godinu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

11. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Komunalno društvo Vecla d.o.o. Krk.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Upravno vijeće Ustanove.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

16. Pitanja i odgovori.