20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 25. svibnja 2012. (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  20. ožujka 2012. godine.
 
 
02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima:
 
 
a) Knjiga izdanih računa 2011. godine;
 
 
b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2011.;
 
c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2011., HBOR – sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
 
 
d) Izvod iz knjige javnog duga za 2011. godinu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godinu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014. godinu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.
 
 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.*
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne rasvjete na području Grada Krka.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.
 
 
Predlagatelji: Članovi GV-a (Z. Krajinović i M. Milohnić).
 
16. Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu:
 
a) Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka;
 
 
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
17. Pitanja i odgovori. 
 
* Materijal za ovu točku Dnevnog reda dostavit će se članovima Gradskog vijeća u utorak, 22. svibnja 2012. godine.