Ministarstvo poduzetništva i obrta dodijeljuje sredstva za revitalizacije poslovnih prostora

Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske nedavno je objavilo je Javni poziv iz programa Poduzetnički impuls 2015. - Revitalizacija poslovnih prostora čiji je predmet dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost revitalizacije poslovnih prostora.

Prioritet ovog natječaja, za koji se prijave zaprimaju do 23. lipnja ove godine, jest jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika (prema definiciji iz članka 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva) te poticanje njihovog rasta i razvoja, a sve s ciljem stavljanja u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Na natječaj se tako mogu javiti poduzetnici gotovo svih djelatnosti koji imaju sklopljen Ugovor o dugoročnom najmu s državom ili jedinicom lokalne i regionalne (područne) samouprave, izuzev onih koji se bave poljoprivredom, šumarstvom, ribarstvom, ugostiteljstvom, djelatnostima kockanja i klađenja te proizvodnjom i prodajim kruha i peciva.
Među prihvatljivim troškovima izdvojeni su: troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora, troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora, te troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga, s time da najniži iznos potpore koji pojedini korisnik prostora može dobiti iznosi 20.000,00 kn, a najviši 50.000,00 kn. Sredstva će biti isplaćivana u dva dijela, i to 80% po zaključenju Ugovora, a ostatak nakon odobrenja, ali ne prije 01. siječnja 2016. godine.
Više informacija dostupno je na Internet stranici Ministarstva poduzetništva i obrta, a svi zainteresirani zakupnici gradskih poslovnih prostora mogu se, kako bi upoznali uvjete natječaja i način prijave, javiti Odsjeku za gospodarstvo, i to osobno, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, svakim radnim danom od 08.30 do 11.00 te od 13.00 do 15.00 sati, odnosno telefonom na 051 401 132 ili mailom na igor.hrast@grad-krk.hr. Zbog skorašnjeg roka prijave i vremena potrebnog za prikupljanje dokumantacije, preporuča se što skorije javljanje u Odsjek, i to najkasnije do 16. lipnja.
 
Prilozi: