Dokumenti doneseni 2018.

Proračun Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Obrazloženje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.    preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Opći dio   preuzmi
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Posebni dio   preuzmi
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Obrazloženje   preuzmi
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Izvod iz knjige javnog duga za 2018., stanje na dan 30. 09. 2018.   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Referentna stranica   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za 01. 01. - 30. 09. 2018.: Obrazloženje    preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za 01. 01. - 30. 09. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove   preuzmi
     
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2019. - 2021.   preuzmi
     
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu   preuzmi
     
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.   preuzmi
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvršenje Plana razvojnih programa   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2018.   peuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem   preuzmi
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Referentna stranica   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Bilješke   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Referentna stranica   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o obvezama   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Bilješke   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove   preuzmi
     
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Referentna stranica   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Bilješke   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove   preuzmi
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Obrazloženje   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017. s obrazloženjem   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga izdanih računa u 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima sredstava od poreza na dohodak za razvoj otoka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga javnog duga   preuzmi
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Referentna stranica   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama   preuzmi

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove

  preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Referentna stranica
  preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama
  preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Bilješke uz financijske izvještaje
  preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove
  preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Linkove sa objavama financijskih izvještaja proračunskih korisnika Grada Krka
  preuzmi