10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u četvrtak, 09. ožujka 2023. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2022. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlozi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (dva prijedloga):

a) prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća;

Predlagatelj: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

b) prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlozi dokumenata sustava civilne zaštite, i to:

a) prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu;

b) prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Dječji vrtić Katarina Frankopan i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka o opasnostima od požara.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2022. godinu.

Podnositelj Izvješća: Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka Goran Grubišić, struč. spec. ing. sec.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Pitanja i odgovori.