03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 02. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. srpnja 2021. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima:

02. 1. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine,

02. 2. Knjiga izdanih računa 2020. godine,

02. 3. Izvod iz knjige javnog duga za 2020. godinu,

02. 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine,

02. 5. Izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2020. godinu (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka).

Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava turističke, ekološke i spomeničke pristojbe/rente, i to:

06. 1. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu,

06. 2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu,

06. 3. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbnom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi o zaprimljenim inicijativama u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2020. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

11. Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

13. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Prijedlog izmjena Programa/Plana, i to:

16. 1. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu,

16. 2. Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,

16. 3. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

17. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

18. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

19. Prijedlog Odluke zamjeni zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Komunalna građevina - Tržnica na malo Sv. Bernardina.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

21. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

22. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere I.23./24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

23. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

24. Pitanja i odgovori.