12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 19. prosinca 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. studenog 2018. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

03. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

04. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

05. Prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:

 

a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu,

b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2018. godinu,

c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

06. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

07. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

08. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

09. Prijedlozi Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:

 

a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2019. godinu,

b) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu,

c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

12. Prijedlog Odluke (o dopuni) utvrđenju osnivanja i dopuna djelatnosti u novom prostoru Dječjeg vrtića Katarina Frankopa Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

13. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

 

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o prirpajanju Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk,

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk,

c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

 

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 

14. Pitanja i odgovori.