Dva nova natječaja Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija, 02. prosinca 2013. godine, raspisala je dva nova natječaja od kojih je prvi vezan uz područje zdravstva, a drugi uz područje socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih.

Predmet prvospomenutog natječaja je prikupljanje prijedloga za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za narednu godinu, a potonjeg prikupljanje prijedloga za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se također u narednoj godini financirati iz županijskog Proračuna.
Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa ili projekata, u oba slučaja je 20. prosinaca  2013. godine do 10.00 sati, bez obzira na način dostave.
 
1) Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 
 
2) Natječaj za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu