Dodatna javna rasprava o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Krku

Grad Krk pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak Grada Krka.

Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Grad Krk, sukladno zahtjevu Nositelja Okvirnog programa (NOP) za ponavljanjem javne rasprave, zatim novim okolnostima za projekt koje su u međuvremenu postale poznate (donošenje kriterija odabira projekta unutar investicijskog prioriteta 2a Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.) te strukturnim pravilima ONP-a, pokreće dodatnu javnu raspravu projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku. 

Dodatna javna rasprava traje od 12. siječnja do 12. veljače 2018. godine.

Projektni dokumenti za dodatnu javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju dodatne javne rasprave, preuzmite ovdje

  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za dodatnu javnu raspravu projekta, preuzmite ovdje

  3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), preuzmite ovdje

  4. Prilog B nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja - mapiranje), preuzmite ovdje.

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 12. veljače 2018. godine u 15.00 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte Grada Krka: sdmgk-prsi-jr@grad-krk.hr.

 

Javna rasprava o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Krku

 

Grad Krk, kao nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak Grada Krka.

Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Krk, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku.

 

Javna rasprava traje od 01. veljače do 03. ožujka 2017. godine.

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje

  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta, preuzmite ovdje

  3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), preuzmite ovdje

  4. Prilog B nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja - mapiranje), preuzmite ovdje.

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 03. ožujka 2017. godine u 15.00 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte Grada Krka: sdmgk-prsi-jr@grad-krk.hr.