22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 18. listopada 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2016. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
Podnositelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška.
Predlagatelj: Gradonačelnik i Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlozi planova davanja koncesija, i to:
 
a) Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu;
b) Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
 
Predlagatelj:
Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja (na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3932/3, površine 1.440 m2, k.o. grad Krk, u korist nositelja prava građenja: Jedriličarski klub Plav, OIB 05478483564, sa sjedištem u Krku, Senjska 2).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte u gradu Krku (k.č. 3895/1, 3894, k.o. grad Krk).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Plana zaštite i spašavanja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik i Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Informacija o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk (Ezio Sintich, Lucijan Sintich i drugi).
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
12. Pitanja i odgovori