16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se u četvrtak, 16. srpnja 2015. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Grada Krka, određivanje zamjenika i početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka, i to:
 
  • Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanjem u mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana);
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Krka i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka;
  • davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća Grada Krka. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Usvajanje Zapisnika s 15. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. travnja 2015. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.
Predlagatelji: članovi Vijeća predstavničke većine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.
Predlagatelji: članovi Vijeća predstavničke većine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
08. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (1/2 dijela z.č. 1231/1, površine 1.028,50 m2; 1/2 dijela z.č. 1231/3 površine 507 m2 i 3138/8654 dijela z.č. 1231/2 površine 3.138 m2, sve k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
14. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
16. Pitanja i odgovori.