Upisi djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2018./2019.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2018./2019. (koja počinje 03. rujna 2018.) primat će se u krčkom dječjem vrtiću, na adresi Smokvik 7, između 02. i 12. svibnja 2018. godine.

Roditelji će ondje nove polaznike svih područnih jedinica te predškolske ustanove moći prijaviti tijekom radnih dana od 09.00 do 12.00, a za one koji prijavu ne mogu obaviti u naznačenom vremenu osigurani su i poslijepodnevni termini od 16.00 do 19.00 sati, i to 03., 08., i 10. svibnja. Na prijave su pozvani roditelji djece koja će se upisivati u vrtićke jedinice grada Krka, Omišlja, Njivica, Malinske, Vrha, Baške, Vrbnika i Polja. Prijave se podnose za mališane koji će početkom pedagoške godine imati navršene tri, odnosno jednu godinu života, za jaslice u Krku, Malinskoj, Njivicama, Omišlju i Baški.

 

Prilikom podnošenja prijave potrebno je priložiti:

 

 • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu te preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih;
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana);
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece - rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za djecu zaposlenih roditelja - potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) - potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju;
 • za djecu s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
 • za dijete samohranog roditelja - izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od  mjesec dana), odnosno smrtni list za preminulog roditelja, potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima - rješenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb;
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja) - preporuku Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu, liječničku dokumentaciju te ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice navedene u prijavi;
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi;
 • ispunjen obrazac prijave (koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u vrtiću prilikom prijave djeteta).

 

Rezultati upisa bit će objavljeni 28. svibnja 2018. godine na oglasnim pločama vrtića za koje su podnesene prijave.