Štedljive lampe za svijetlu budućnost Bodulije

 
Otočni Novi list, 10. studenog 2013.
 
Jedna od strateških odrednica krčke gradske uprave, uz promišljanja smjera budućeg razvoja turizma, gospodarstva, poljoprivrede i svega onog što se podrazumijeva pod društvenim i socijalnim sadržajima, zasigurno je i energetika. 
Ta je problematika uvelike povezana i s posvećenošću vodstva Grada Krka postulatima održivog razvoja na kojemu se, objasnio nam je zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, baziraju svi planovi, projekti i razvojni programi ne samo na području Grada, već i cijelog otoka Krka. Nakon što je još 2007. po prvi put za područje Grada izrađen i od gradskih vijećnika usvojen Program ukupnog razvitka Grada Krka (PUR), polako ali sigurno (i nadasve sustavno) krenulo se s pripremanjem i realizacijom mnoštva zacrtanih ciljeva, između ostalih i onih koje se tiču energetskih projekata oslonjenih na održiv razvoj koji bi, kazuje Miler, dodatan zamah trebali dobiti skorašnjim dovršetkom novelacije već pomalo zastarjelog PUR-a. 
Svjesni kako se energetskim projektima ne dokazuje samo naša okrenutost ekologiji, održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti, već i da se kroz sve takve projekte može ostvariti niz konkretnih, osjetnih ušteda i financijskih koristi, pokrenuli smo mnoštvo projekata od kojih je dio već realiziran, na dijelu njih se radi, a onaj možda najzahtjevniji dio tek je u pripremi, nastavlja Miler kojemu je tijekom našeg razgovora društvo radio Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj zaposlen u gradskom Odsjeku za gospodarstvo. 
    
Zamjena ventila
 
Jedan od najjednostavnijih, rekao bih čak i najbanalnijih energetskih projekata koje smo realizirali i koji je brzo pokazao svoj smisao, odnosi se na zamjenu radijatorskih ventila na svim grijaćim tijelima unutar uredskih prostorija kompleksa u kojem se, osim sjedišta Gradske uprave, nalaze i kancelarije većeg broja državnih i županijskih službi, nastavlja dogradonačelnik ističući kako je tom prigodom na više od stotinu radijatora omogućeno kontroliranje razine njihova zagrijavanja, a time i zaustavljena praksa grijanja ulica. Tijekom proteklih smo nekoliko godina, dodaje Hrast, pripremili silu dokumentacije nužne za postavljanja fotonaponskih postrojenja na krov naše zgrade, ali i više drugih objekata u vlasništvu Grada. Ti će projekti nažalost biti oživotvoreni tek kad nam to dozvole restriktivno propisane državne kvote vezane uz poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, ali i dostupnost izvora sufinanciranja izgradnje takvih energetskih sadržaja. Ipak, ono što nas posljednjih mjeseci najviše okupira projekt je obnove i osuvremenjivanja cijelog sustava javne rasvjete na području Grada, i to posebice u dijelu koji se tiče zamjene zastarjelih, po okoliš štetnih i energetski neučinkovitih rasvjetnih tijela onim znatno učinkovitijim, štedljivijim i dugotrajnim svjetiljakama baziranim na LED tehnologiji, prenosi nam Igor Hrast. 
    
Čudotvorni softver
 
Da znamo gdje, koliko i kad trošimo, potvrđuje činjenica da smo daleko odmakli u inventuriranju svih mjesta na kojima se na našem području troši električna energija (ali i voda op.a.), nastavlja Miler, dodajući i kako je nedavno ekperimentalno uključen softver koji gradskim ocima u stvarnom vremenu omogućava praćenje potrošnje energije, ali i svih time uzrokovanih troškova na svim punktovima na kojima račune plaća Grad. 
Ti su nam podaci ukazali na neke bolne točke, ali su nas isto tako i uputili na konkretne zahvate i lokalitete na kojima bi određene intervencije mogle donijeti najveće uštede, kaže Hrast, dodajući da je ovih dana pred samim zaključenjem projekt modernizacije sustava javne rasvjete. Radi se o čak 5,5 milijuna kuna vrijednom projektu koji je izrađen temeljem brojnih procjena i analiza, a podrazumijeva izmjenu svih neodgovarajućih, rastrošnih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama. Taj projekt smo, zbog njegove financijske, ali i operativne zahtjevnosti, razbili na tri etape. Već na proljeće iduće godine, dijelom zahvaljujući činjenici da bi se u sufinanciranje prve, 1,5 milijuna kuna vrijedne etape trebao uključiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trebala bi započeti izmjena onih najzastarjelijih rasvjetnih tijela na čak 445 lokacija, mahom na području mjesnih odbora u okolici grada Krka. Gradska je rasvjeta u odnosu na njeno stanje u drugim mjestima najnovija i najučinkovitija pa smo stoga akcent prvog vala organiziranog mijenjanja rasvjetnih tijela odlučili staviti upravo na naše mjesne odbore, odnosno manja naselja u neposrednom susjedstvu. Procjene su da će se tim činom utrošak električne energije na zahvaćenim lokalitetima smanjiti i za 80 posto u odnosu na današnje iznose, a da to u konačnici ne bi trebala biti tek neka simbolika, potvrđuje podatak kako se iz gradskog proračuna samo na električnu energiju godišnje izdvoji više od 900 tisuća kuna. 
    
Dvostruka korist
 
Očekivanja da ćemo jednog dana, po dovršenoj rekonstrukciji javne rasvjete, za troškove njena rada izdvajati svega petinu iznosa kojeg plaćamo danas, govori nam kako bi se cjelokupni projekt u najnepovoljnijoj varijanti mogao isplatiti za oko četiri godine. Uzimajući u obzir da bi spomenuti Fond trebao preuzeti sufinanciranje 60-postotnog udjela vrijednosti projekta, ispada da bismo s time u plus mogli izaći već za dvije godine ili ranije, zaključuje Igor Hrast. 
Sve u svemu, ističu predstavnici Grada, nova, suvremenija i štedljivija rasvjeta neće korist donijeti samo gradskoj kasi, već i okolišu. Nove će svjetiljke znatno manje svjetlosno onečišćivati okoliš od dosadašnjih. Većina rasvjetnih stupova neće se mijenjati, već će se na postojeće nosače, gdje god to bude moguće, ugrađivati nove LED svjetiljke zajedno s pratećim sklopovima. Dio stupova, onih oštećenijih, morat će se zamijeniti, a dio će se preraditi njihovim povišenjem, zaključuju naši sugovornici. Kako bilo, pred Krčanima je očito svijetla budućnost!
 
Frekventno šetalište prioritet 
    
Jedan od poteza koji bi se u rasvjetnom smislu ipak mogao i trebao uključiti u prvu etepu osuvremenjivanja sustava javne rasvjete koja će se uglavnom odvijati u mjestima oko grada Krka, dionica je između nekadašnjeg buffeta Neptun na Portapisani i područja Dražice. 
Radi se o jednom od najfrekventnijih šetališnih poteza u središtu grada, posebice u sezoni, ali i dionici za koju je procijenjeno da je najlošije i najneučinkovitije osvijetljena, zaključuje Hrast dodajući kako se ondje razmatra i mogućnost implementacije sustava kojim bi se intenzitet rada svjetiljki na šetalištu automatski prilagođavao kretanju pješaka odnosno njihovom praćenju najintenzivnijim svjetlom upravo na mjestu gdje se netko kreće. 
    
Deset puta jeftinije grijanje 
    
Ono što će oživotvorenje dočekati znatno prije solara na gradskim krovovima, prema svemu sudeći, bit će kotlovnica kompleksa u kojemu je sjedište Grada, nastavljaju naši sugovornici, dodajući kako će planiranim osuvremenjenjem tog objekta, ali i prelaskom s loživog ulja na pelete, Grad na godišnjoj razini spustiti taj režijski trošak s oko 300 na svega 30-ak tisuća kuna. [Mladen Trinajstić]