Slijedi predstavljanje rezultata međunarodnog fotografskog salona

Još 10. rujna ove godine zaključen je natječaj za sudjelovanje na međunarodnom fotografskom salonu koji je proveden sukladno pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva) i HFS-a (Hrvatskog Foto saveza).
Na inicijativu Foto kluba Krk, teme koje su fotografe diljem svijeta potaknule na angažman, pored one slobodne koja je omogućavala izražavanje kako monokromnom (open monochrome) tako i fotografijom u boji (open colour), bile su foto-putopis (photo travel), foto-novinarstvo (photo journalism), priroda (nature) te središnja - Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun), promakavši se tako u svojevrsni light-motiv čitavog salona.
Da je natječaj i više nego uspješno realiziran svjedoči preko 2.000 prijavljenih fotografija što ih potpisuje više od 100 autora iz čak 33 zemlje svijeta, a čast da izvrši selekciju pristiglih radova i podijeli 96 različitih odličja (zlatnih, srebrnih i brončanih medalja, priznanja i diploma) pripala je stručnom povjerenstvu u čijem su sastavu djelovali Petar Sabol (EFIAP, EPSA) u svojstvu predsjednika te članovi Davor Dolenčić, (EFIAP), Zoran Đorđević (EFIAP, MF, ULUPUDS) i Aleksandar Tomulić (EFIAP), s time da je predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić Nekić.
U središnjoj kategoriji Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun) zaprimljeno je 316 fotografija 80-ero autora, no, za potrebe salona, prihvaćeno ih je 105, 55-ero autora. Obzirom na standarde prethodno spomenutih asocijacija i mišljenje stručnog povjerenstva, zlatne medalje u ovoj su kategoriji zaslužili: Shiu Gun Wong (Hong Kong) za rad Sandy Beach (IAAP Gold Medal), Ivan Kosić (Hrvatska) za rad Adriatic Reality (PSA Gold Medal), Daniel Lybaert (Nizozemska) za rad Waterspiegeling (MOL Gold Medal) i Peiwang Huang (Kina) za rad Dawn (CLUB Gold Medal).
U kategoriji foto-putopis (photo travel) zaprimljeno je 359 fotografija 90-ero autora, no prihvaćeno ih je 110, 52-je autora. Zlatne medalje pritom su zaslužili: Arnaldo Paulo Che (Hong Kong) za rad The colourful landscapes (IAAP Gold Medal), Yury Pustovoy (Rusija) za rad Children of Buddha (PSA Gold Medal), Shimin Wang (China) za rad Shine (MOL Gold Medal) te Ruiyuan Chen (China) za Bridge River Home (CLUB Gold Medal).
U kategoriji foto-novinarstvo (photo journalism) zaprimljene su 273 fotografije 69-ero autora, no prihvaćeno ih je 103, 46-ero autora. Zlatne medalje zaslužili su: Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz (Španjolska) za rad Reflex in the pole vault (IAAP Gold Medal), Hajrudin Merdanović (Hrvatska) za rad Fire on the Undadriatic boat near Croatian coast (PSA Gold Medal), Abdulla AL-Mushaifri (Katar) za rad Falling Rock (MOL Gold Medal) i Tomasz Okoniewski (Poljska) za rad Titanium from the land of smoke (CLUB Gold Medal).
U kategoriji priroda (nature) zaprimljena je 341 fotografija 87-ero autora, no prihvaćeno ih je 96, 42-je autora. Zlatne medalje zaslužili su: wei fu (Kanada) za rad Rob (IAAP Gold Medal), Yury Pustovoy (Rusija) za rad Red World Bolivia (PSA Gold Medal), Ruiyuan Chen (Kina) za rad Deer running (MOL Gold Medal) i Nikola Hrženjak (Hrvatska) za rad Under the stars (CLUB Gold Medal).
U kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane fotografijama u boji (open colour) zaprimljene su 392 fotografije 98-ero autora, no prihvaćeno ih je 140, 65-ero autora. Zlatne medalje zaslužili su: Yury Pustovoy (Rusija) za rad Sunrise in Patagonia (IAAP Gold Medal), Alexey Suloev (Rusija) za rad The Discerning eye (PSA Gold Medal), Normante Ribokaite (Litvanija) za rad Housewife (MOL Gold Medal) i Li Wang (Kina) za rad Tekesi-1401 (CLUB Gold Medal).
U posljednjoj kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane crno-bijelim fotografijama (open monochrome) zaprimljeno je 365 fotografija 92-je autora, no prihvaćeno ih je 124, 55-ero autora. Zlatne medalje zaslužili su: Ruslan Bolgov (Litvanija) za rad Embrio (IAAP Gold Medal), Ivan Kosić (Croatia) za rad The Sling Game (PSA Gold Medal), Zoltan Bisak (Srbija) za rad Guardians (MOL Gold Medal) i Abdulla AL-Mushaifri (Katar) za rad Take Me Home (CLUB Gold Medal). 
Pored toga, specjalno priznanje - zlatni bedž majstora svjetla (Master of Light Gold Badge) - za najbolju fotografiju snimljenu prema posebnim standardima dobio je Yi wan (Kina) za rad Canyon 12.
Osim u katalogu kojeg možete preuzeti u prilogu, sve nagrađene, ali i ostale izabrane fotografije javnosti će, između 10. i 17. listopada ove godine, biti prezentirane u puntarskoj Galeriji Toš, s time da se otvorenje ove međunarodne izložbe umjetničke fotografije očekuje 10. listopad, s početkom u 19.00 sati. Sve ostale informacije dostupne su na Internet stranici theiaap.com/sun ili Facebook profilu Foto kluba Krk.