Rezultati Natječaja za financiranje javnih potreba u 2016. godini

Na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija prihvaćen je plan raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za ovu godinu. 

Na Natječaj raspisan početkom siječnja tako je pristiglo 88 prijava, s time da su pravo na financiranje ostvarila 24 programa i projekta sportskih udruženja (1.040.000,00 kn), 20 programa i projekata udruga u kulturi (340.000,00 kn), 10 programa udruga u tehničkoj kulturi (155.000,00 kn), 21 program i projekt socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), šest programa udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te tri programa, odnosno projekta građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Nakon plana raspodjele sredstava usvojen je i prijedlog ugovora kojeg će naposljetku potpisati udruge, zajedno s uputama i obrascem zahtjeva korisnika sredstava odobrenih Proračunom Grada Krka, koji u odnosu na prošlogodišnju dokumentaciju bilježe određene promjene prvenstveno vezane uz usklađivanje s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
Rezultate Natječaja pregledajte: ovdje.
Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava preuzmite: ovdje.