Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 03. veljače 2020. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini.

Naime, temeljem javnog poziva raspisanog sredinom prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 105 zaprimljenih prijava, ostvarilo je njih 96, točnije 77 programa i 19 projekata od ukupno 84 prijavitelja, od čega 23 prijave čine programi i projekti sportskih udruženja (1.120.000,00 kn), 24 programi i projekti udruga u kulturi (533.000,00 kn), osam programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (140.000,00 kn), 22 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (277.000,00 kn), devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (139.400,00 kn) te deset građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Iz netom navedenog, jasno je kako je za (su)financiranje civilnog sektora iz Gradskog proračuna ukupno izdvojeno 2.259.400,00 kn.

Rezultati Javnog poziva, koji su dostupni u nastavku ove obavijesti, govore u prilog činjenici kako su prioritetna područja Razvoj sporta i rekreacije te Potpore građanskim inicijativama, što se njihovih ukupno osiguranih budžeta tiče, ostala na prošlogodišnjim razinama, dok povećanje bilježi Promicanje kulture (za 13.000,00 kn), a smanjenja Promicanje tehničke kulture (za 15.000,00 kn), Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad (za 3.000,00 kn), kao i Potpore udrugama u poljoprivredi (za 40.600,00 kn).

Od novih predlagatelja čije će se programske i projektne inicijative ove godine (su)financirati izdvojeni su: Društvo za sportsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk iz Krka (13.000,00 kn), Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula iz Kukuljanova (10.000,00 kn), Udruga slijepih Primorsko-goranske županije iz Rijeke (2.000,00 kn) i Udruga za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva (5.000,00 kn).

 
Rezultati javnog poziva:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja)   preuzmi