Radionica u sklopu projekta Mala barka 2

Radionica u sklopu projekta Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014. - 2020., održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine u Maloj vijećnici Grada Krka, s početkom u 12.00 sati.

Stoga, svi zainteresirani pozivaju se da prisustvuju ovoj edukaciji tijekom koje će biti predstavljeni rezultati projekta Mala barka 2, zatim promidžbeni materijali i prekogranični itinerari, postavljena jednoobrazna markacija, kao i mogućnosti za turiste kako bi što bolje upoznali autohtonu pomorsku baštinu, i to putem organiziranih manifestacija što se provode u sklopu projekta, doprinoseći na taj način razvoju i oživljavanju naše bogate pomorske, ribarske i brodograđevne tradicije.

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti Turističkoj zajednici Grada Krka najkasnije do 13. ožujka, mailom na: tz@tz-krk.hr!

 

Sve dodatne informacije o projektu Mala barka 2 mogu se pronaći na njegovoj službenoj internetskoj stranici: malabarka.eu.

Prilozi: