Primorsko-goranska županija i Zaklada FIPRO: Financiranje razvoja i komercijalizacije inovacija

Primorsko-goranska županija i Zaklada FIPRO objavile su Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija. Poziv je otvoren od 22. kolovoza do 01. listopada 2022. godine, a sredstva se dodjeljuju za financiranje prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija.

Natjecatelji mogu biti fizičke osobe, tj. inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu, i subjekti malog gospodarstva, u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC, odnosno trgovačka društva izvan javnog sektora te obrti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje sljedećih troškova: izradu ili nabavu potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izradu, ispitivanje i usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripremu za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluge radi izlaska na tržište; pretraživanje stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Natjecateljima će biti odobreno financiranje temeljem bodovanja od strane Povjerenstva, a objava rezultata na službenim stranicama Zaklade FIPRO očekuje se do 04. studenog. Ovim Javnim pozivom na raspolaganju je 600.000,00 kn, a pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 kn, odnosno maksimalnom iznosu od 200.000,00 kn.

Uvjeti Javnog poziva i prijavna dokumentacija mogu se preuzeti s internetskih starica Primorsko-goranske županije i Zaklade FIPRO, ili iz priloga ove obavijesti.