Predstavnici LAG-ova Primorsko-goranske županije okupljeni na krčkoj radionici

U Velikoj vijećnici Grada Krka, 25. travnja 2014. godine, održana je radionica namijenjena lokalnim akcijskim grupama koja je pored domaćina, predstavnika LAG-a Bjeloglavi sup, okupila članove preostale tri akcijske grupe s područja Primorsko-goranske županije, tj. LAG-a Gorski Kotar, LAG-a Vinodol i LAG-a Terra Liburnia.

Pored njih svoje su mjesto u ovom jednodnevnom edukativnom programu našli i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Poljoprivredne savjetodavne službe, Udruge maslinara Drobnica, Uljare Nono te Obrta za vinarstvo i rasadničarstvo Šipun.
Radionicu, koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, točnije Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja, vodili su Marijana Živković, Ivan Ciprijan i Ana Gadže, a raspravljalo se o nacrtu Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine, načinu provedbe LEADER pristupa unutar Programa ruralnog razvoja te provedbi LEADER pristupa unutar IPARD programa. 
Prezentacije svih triju predavanja dostupne su prilogu.