Poziv za sudjelovanje na međunarodnom fotografskom salonu

Foto klub Krk, sve zainteresirane fotografe s područja grada i otoka Krka obavještava o trenutno otvorenom natječaju za sudjelovanje na međunarodnom fotografskom salonu, koji će, između 05. i 12. listopada ove godine, biti priređen u puntarskoj Galeriji Toš.
Natječaj, na koji se može aplicirati sve do 10. rujna, provodi se u skladu s pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva) i HFS-a (Hrvatskog Foto saveza), a predložene teme uz onu slobodnu na koju se odgovara monokromnom i/ili fotografijom u boji, su sljedeće: Ljeto, more, sunce; foto-putopis, foto-novinarstvo i priroda.
Svi sudionici natječaja moraju biti nositelji autorskog prava fotografskog materijala koji predstavlja predmet aplikacije, s time da na samim fotografijama ne smije biti ispisan nikakav identifikacijski znak autora. Svaki autor može se natjecati s najviše četiri rada u svakoj od šest prethodno izdvojenih tema. Fotografije se zaprimaju isključivo u digitalnom obliku, i to u .jpeg formatu sljedećih karakteristika: 1.920 x 1.080 pix, 300 dpi, do najviše 2,0 MB.
S ciljem predstavljanja na izložbi salona radovi se mogu prijaviti na tri načina: njihovim izravnim učitavanjem putem aplikacije dostupne na Internet stranici theiaap.com/sun, zatim slanjem fotografija i obvezno popunjene prijavnice mailom na summerseasunexhibition@gmail.com, odnosno slanjem potrebne dokumentacije priložene na CD-u ili DVD-u poštom na adresu - Marijana Kirasić-Nekić, Zagrebačka 20, 51500 Krk, Croatia. Prijavljeni radovi koji nemaju uredno odrađenu prijavu neće se razmatrati.
Svi domaći autori koji se odluče natjecati dužni su (u)platiti trošak kotizacije u iznosu od 150,00 kn na žiro račun Foto kluba Krk: HR5323400091110541508 te skeniranu ili kopiranu uplatnicu dostaviti kao sastavni dio aplikacije.
O radovima koji će biti dijelom fotografskog salona, kao i o čitavom nizu nagrada i priznanja, odlučivat će stručno povjerenstvo u čijem su sastavu: Petar Sabol (EFIAP, EPSA) u svojstvu predsjednika te članovi Davor Dolenčić, (EFIAP), Zoran Đorđević (EFIAP, MF, ULUPUDS) i Aleksandar Tomulić (EFIAP). Predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić Nekić.
Sve ostale informacije dostupne su na Internet stranici theiaap.com/sun, na kojoj, pored ostalog, možete pratiti status pristiglih prijava, i gdje će po isteku natječajnog roka biti objavljeni i rezultati natječaja.