Peti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje peti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.
 
2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.
 
3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.
 
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
 
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade načinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala.
 
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
 
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
 
8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka. Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, estetika, poštivanje ekoloških načela, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.
 
9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti grada Krka, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe i pomorsku tradiciju, bogatstvo arhitektonske i kiparske baštine te posebnost prirodnih ambijenata. U skladu s novim promidžbenim aktivnostima Turističke zajednice Grada Krka naglasak se stavlja na istraživanje vizualnih i konceptualnih dimenzija [oble i uglate] glagoljice, kao drevnog staroslavenskog pisma nastalog u 9. stoljeću čija je tradicija na otoku Krku i nadalje uščuvana. Danas se glagoljicom bave ne samo znanstvenici i istraživači, već i mnogi kreativci koji u dekorativnim formama glagoljske azbuke pronalaze svoju inspiraciju. No, uz vizualnu atraktivnost glagoljica ima i zanimljivu genezu tako da jedna od teorija njezina postanka ukazuje na mogućnost da grafički ključ ovog pisma leži upravo u trima dobro znanim kršćanskim simbolima - križu, krugu i trokutu. Kao koljevka glagoljaštva, obzirom da je ovdje glagoljica uhvatila dubok korjen, otok Krk obiluje vrijednim glagoljskim spomenicima, od nadaleko znane Bašćanske ploče, preko Krčkog natpisa i Jurandvorskih ulomaka, pa sve do brojnih rukopisa poput vrbničkih brevijara i misala, koji naposljetku mogu poslužiti kao izvrsno uporište na putu prema novoj vizualnoj [i konceptualnoj] kreaciji. 
 
10. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri biti će predstavljeni u dvojezičnom katalogu koji uz fotografiju pruža osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatke o autoru/proizvođaču te kontakt. Katalog se novim suvenirima dopunjava svake dvije godine, a može se preuzeti u Turističko-informativnom centru Krk, Stossmayerova 9. [Posljednje izdanje kataloga, objavljeno krajem 2015. godine, možete preuzeti u prilogu ovog natječaja.] 
 
11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.
 
12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
 
13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
 
14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 18. ožujka 2016. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu: 
 
Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 5. natječaj za prijavu rješenja suvenira.
 
15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.
 
16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    
 
17. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od mjesec dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.
 
18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 
 
19. Natječaj je otvoren od 27. siječnja, zaključno do 18. ožujka 2016. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.