Otvoren natječaj Zaklade FIPRO za dodjelu financijskih potpora inovatorima

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija nedavno su objavili Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava vezanih uz projekt Komercijalizacija inovacija, što predstavlja još jednu inicijativu više kojom se tvrtke potiču na stvaranje konkurentnih proizvoda i usluga temeljenih na znanju i inovacijama.

Zadaća ovog projekta jest razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga, odnosno poboljšanje već postojećih inovacija, a isti je pokrenut kako bi se otklonio primarni problem s kojim se susreću inovatori utjelovljen u nedostatku financijskih sredstava potrebnih u fazi plasiranja inovacije na tržište. U prethodne četiri godine, ovom je inicijativom izdvojeno 18 inovativnih projekata koji su sufinancirani u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijuna kuna.
Sredstva koja se mogu ostvariti natječajem dodjeljuju se za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade, odnosno nabave potrebne opreme, alata ili materijala za realizaciju inovacije; izradu, ispitivanja i usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripremu za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno-prodajnih kanala; certificiranje ili atestiranje proizvoda, odnosno usluga radi izlaska na tržište; te pretraživanje stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.
Maksimalna vrijednost dodijeljenih sredstava po pojedinom natjecatelju iznosi 100.000,00 kuna, a minimalna 50.000,00 kuna. Sredstva osigurana natječajem namijenjena su mikro i malim gospodarskim subjektima s područja Primorsko-goranske županije. Iako Zaklada ovog časa raspolaže relativno skromnim sredstava, ona će biti dovoljna da se u početnim fazama komercijalizacije pomogne nekolicini proizvoda ili usluga, s time da će i dalje nastaviti s praksom pozivanja fizičkih i pravnih osoba na dostavu zahtjeva za financiranje kako bi se dodijelila sva raspoloživa sredstva.
Sam natječaj otvoren je do 15. rujna 2015. godine, a prijavitelji će o rezultatima evaluacije biti obaviješteni najkasnije do 15. listopada, i to na službenim Internet stranicama Zaklade. Informacije i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa stranicama Zaklade ili iz priloga ove obavijesti, ali i zatražiti mailom na: fipro@fipro.hr