Objavljen javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 03. ožujka 2014. godine, objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2014. godini, s ciljem dodjele bespovrantih sredstava za projekte usmjerene podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanju konkurentnosti turističke ponude.

Na ovaj se javni poziv mogu javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu čiji članovi mogu biti fizičke i/ili pravne osobe koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Također, prihvatljivo je, ali nije obvezno, provođenje projekta u partnerstvu udruga čije je područje djelovanja tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog poziva.
Prijave na ovaj javni poziv ne mogu podnijeti političke stranke, zadruge, kao ni neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu.
Prihvatljive aktivnosti strukovnih udruga odnose se na pripremu natječajne, odnosno projektne dokumentacije za apliciranje projekata u području turizma na strukturne fondove Europske unije, što je detaljnije opisano u tekstu javnog poziva koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti.
Isto tako, Ministarstvo će sufinancirati programe strukvonih udruga koji se odnose na jačanje konkurentnosti članova udruga, cjeloživotno obrazovanje usmjereno na povećanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, kao i na razvoj razvoj održivog turizma, kreiranje inovacija i novih proizvoda pametnih specijalizacija te na razvoj posebnih oblika turizma definiranih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.
Javni je poziv otvoren do 31. ožujka 2014. godine, a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na Internet stranicama Ministarstva, odnosno u prilogu ove obavijesti. Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na: udruge@mint.hr.
 
Javni poziv preuzmi
Upute za prijavitelje preuzmi
Obrazac prijave preuzmi
Obrazac proračuna preuzmi
Šifre aktivnosti - korisnici preuzmi
Obrazac financijskog izvještaja preuzmi
Obrazac izjave o partnerstvu preuzmi
Opisni izvještaj preuzmi
Obrazac životopisa preuzmi
Obrazac ugovora preuzmi
Poslovnik o provedbi programa sufinanciranja  
i radu povjerenstava za odabir projekata
preuzmi
Dopuna Poslovnika preuzmi
Strategija razvoja turizma do 2020. preuzmi