Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata na neodređeno vrijeme u Odsjeku za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata na neodređeno vrijeme u Odsjeku za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (1 izvršitelj/ica) objavljenog u Narodnim novinama broj 91/23 i mrežnoj stranici Grada Krka od 04. kolovoza 2023. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. 

Pisano testiranje će se održati u srijedu, 06. rujna 2023. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi u Krku, Trg bana J. Jelačića 2, Mala vijećnica.

Intervju će se održati istog dana  na istoj adresi (mjestu).

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 posto od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva na dan testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.