Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: administrativni referent

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme administrativnog referenta u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove na radno mjesto: administrativni referent (1 izvršitelj/ica), objavljenog u Narodnim novinama broj 126/19 i na mrežnim stranicama Grada Krka, dana 24. prosinca 2019. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a isti će biti pozvani na provjeru znanja i sposobnosti putem telefona ili e-maila. Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave od kandidata radi utvrđivanja identiteta.

Pisano testiranje će se održati u četvrtak, 30. siječnja 2020. godine, s početkom u 10.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Intervju će se provesti istog dana s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja