Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja: administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme administrativnog referenta za upisnik predmeta i očevidnike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (1 izvršitelj/ica), na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove na radno mjesto: administrativnog referenta za upisnik predmeta i očevidnike (1 izvršitelj/ica), objavljenog u Narodnim novinama broj 114/18 od 19. prosinca 2018. i koji je bio otvoren do 27. prosinca 2018. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. 

Pisano testiranje će se održati u utorak, 29. siječnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku, Trg bana J. Jelačića 2.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova. Intervju će se provesti istog dana s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

 

Povjerenstvo