Obavijest o početku Javne rasprave

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, objavljuje početak Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Strateška studija) započet će 02. srpnja, i trajat će do 31. srpnja 2018. godine.

 

2. Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se izvršiti od 02. do 31. srpnja 2018. godine, radnim danima od 09.00 do 15.00 sati, na sljedećim mjestima:

 

  • Rijeka - u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Riva 10/I, soba 127;
  • Mali Lošinj - u holu ispred Vijećnice Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7;
  • Krk - u holu prizemlja upravne zgrade Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2.

 

3. Prijedlog Plana i Strateška studija bit će s danom početka javne rasprave dostupni i na internetskim stranicama: pgz.hr i zavod.pgz.hr.

 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održat će se:

 

  • u srijedu, 18. srpnja 2018. godine, u Malom Lošinju, u Palači Fritzi, Vladimira Gortana 35, s početkom u 16.00 sati;
  • u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine, u gradu Krku, u Velikoj gradskoj vijećnici, Trg bana Josipa Jelačića 2, s početkom u 16.00 sati.

 

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju dostavljaju se zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:

 

  • upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti dostupne na mjestima javnog uvida;
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ ili s naznakom Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ.

 

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Stratešku studiju mogu se dostaviti na e-mail adresu: graditeljsvo@pgz.hr.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz imei prezime, adresu i potpis podnositelja.

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.