Obavijest o izboru kandidata: Viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za  gospodarstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 91/23, od 04. kolovoza 2023. godine, izabrana je kandidatkinja NATALIJA RAKIĆ, magistra prava.